DIN FORSVARSADVOKAT

Anders RoedAdvokat (L), PartnerAdvokat Anders Roed er partner og har bl.a. speciale i strafferet og skatte- og afgiftsstrafferet.


Han er en dygtig, dedikeret og grundig forsvarsadvokat, og han fører alle typer af straffesager - alt lige fra voldsager til sager om økonomisk kriminalitet og skattesvig.


Som forsvarsadvokat, og fra sin tid som om advokat hos Kammeradvokaten (statens advokat), har advokat Anders et indgående kendskab til og indblik i myndighedernes og politiets arbejdsmetoder og tilgang til sagerne.


Det betyder, at Anders som forsvarsadvokat tilrettelægger den rigtige strategi, så klienterne opnår det mest effektive forsvar, der kan være med til at sikre en frifindelse i sagen, hvis sagen overhovedet kommer i retten.


Anders har også som en af de eneste forsvarsadvokater i Danmark et helt særligt indblik i skatte- og afgiftsstrafferet, og han er udpeget som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet, hvor han bl.a. underviser i Udvidet Skatteret.


Derudover anvendes Anders ofte i mediemæssige sammenhænge, og han medvirker bl.a. som fast juridisk ekspert af BT i forbindelse med radioprogrammet "Det, vi taler om", hvor han løbende udtaler sig om forskellige aktuelle juridiske emner, herunder om strafferet.


Advokat Anders Roed har møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, og han er en erfaren procedør.


Kontakt advokat Anders Roed, hvis du bliver sigtet af politiet eller SKAT/Skattestyrelsen i en sag, eller hvis du er blevet tiltalt i en straffesag.