DIN FORSVARS- OG SKATTEADVOKAT

Anders Roed



Advokat (L), Partner



Advokat Anders Roed er partner og har bl.a. speciale i skatte- og afgiftsstrafferet samt straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet.


Anders er en af de eneste advokater i Danmark med et særligt og unikt indblik i skattemyndighedernes tilgang og håndering af sagerne. Han har bl.a. fra sin tid som advokat hos Kammeradvokaten (statens advokat) ført en lang række store og små skattesager på vegne af SKAT/Skattestyrelsen og Skatteministeriet, og han har som forsvarsadvokat kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder.


Anders kender dermed ”systemet indefra”, hvilket betyder, at han kan tilrettelægge den rigtige strategi, så klienterne opnår det mest effektive forsvar.


Han er endvidere udpeget som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet, hvor han bl.a. underviser i Udvidet Skatteret.


Advokat Anders Roed har møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, og han er en meget erfaren procedør.


Han er endvidere medlem af Danmarks Skatteadvokater og Foreningen af Procedureadvokater.


Kontakt advokat Anders Roed, hvis du bliver sigtet af politiet eller SKAT/Skattestyrelsen i en sag, eller hvis du er blevet tiltalt i en straffesag.