Anders RoedAdvokat (L), PartnerCVR-nr. 38329502


Advokat Anders Roed er partner og har speciale i skatteret, strafferet, ansættelsesret og førelse af sager bopæl og forældremyndighed samt konkurskarantæne.


Advokat Anders Roed har møderet for landsretterne og i alle sager for Sø- og Handelsretten og har ført et meget stort antal civile retssager og straffesager ved landets domstole inden for en række forskellige juridiske områder, herunder også almindelig erhvervsret og aftaleret.


Anders bistår derfor med behandlingen af de fleste typer af retssager for sine klienter, og han fører alle typer af straffesager.


Han har bl.a. tidligere arbejdet som advokat hos Kammeradvokaten (statens advokat) og Ledernes Hovedorganisation inden han stiftede sit eget advokatfirma.


Endvidere er Anders udpeget som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet, hvor han underviser i Udvidet Skatteret. Han har tidligere undervist i konkursret og kreditorforfølgning, ligesom han løbende har undervist andre advokater og jurister.


Advokat Anders Roed er medlem af Foreningen af Procedureadvokater og Danmarks Skatteadvokater.Allan VistisenAdvokat (L), PartnerCVR-nr. 36329955


Advokat Allan Vistisen har speciale i retssager og konkursbehandling.

Han optræder som kurator i en række konkursboer og har dermed speciale i insolvens- og rekonstruktionsretsområdet.


Allan fører endvidere alle typer af straffesager - lige fra sager om organiseret narkokriminalitet til sager om økonomisk


Han har fra sin tid hos Plesner og Kammeradvokaten oparbejdet et indgående kendskab til insolvens- og rekonstruktionsret, hvor han har rådgivet både kreditor- og virksomhedssiden. Allan har bl.a. arbejdet som kurator i flere konkursboer, og han har også i denne forbindelse arbejdet indgående med ledelsesansvarssager og konkurskarantænesager.


Derudover beskæftiger Allan sig med ejendomshandler og entreprisesager.